آدرس

همدان، یلوار سردار شهید همدانی، نرسیده به میدان فرودگاه، پارک علم و فناوری همدان، دبیرخانه برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش سال 1399 استان همدان

با ما در تماس باشید