نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

استان همدان (سال 1400)

« مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان همدان »

ماشین‌ مناسب جهت کاشت بذر سیر

چشمه چین (تولید کننده عرقیات گیاهی – صابون گیاهی، دمنوش و …)

آبیاری قطره ای زیرسطحی محصول یونجه