نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

استان همدان (سال 1400)

« دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان »

دکتر محمدطاهر رستگاری

(آزمایشگاه سیلندرهای فولادی درزدار و بدون درز)

مهدی عرب زاده – محمد عرب زاده

(فعال در حوزه هوشمندسازی)