نمایشگا مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

« پارک علم و فناوری همدان »

شرکت سیستم گستر سینا

شرکت برنامه نویسان علمی ساد

شرکت دانش بنیان الوند مدار بهینه ساز

شرکت دانش بنیان بنا بنیان زیست فناور

شرکت دانش بنیان آترین آذین فن آور

شرکت آریا سیل پارت

شرکت دانش بنیان ساغر فن پارس

شرکت دانش بنیان هوشمند سازان بیسیم غرب

شرکت مهندسی هزار و یک همدان

شرکت توسعه تجارت آیین الکترونیک

شرکت ماشین زراعت همدان

شرکت پایا بسپار آریا

شرکت دانش سلامت خوراک یاران