نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

استان همدان (سال 1400)

« اداره کل آموزش و پرورش استان همدان »

آموزش و پرورش شهر سامن (پژوهش سرای دانش آموزی شهید احمدی روشن)

مبینا احمدی – هدیه مرادی (شناسایی گروه های عاملی کربوکسیل و هیدروکسیل)

مبینا واحدی والا ریحانه نظری والا (بررسی اثر فشار هوا بر جوشیدن)

محمد سینا برنده (دانش آموز پژوهنده برتر)

انسیه جعفری (روایتگری)

آرش امرایی (ادبیات و علوم انسانی – نقاشی)

نادیا ساکی – شیما فریادرس – سارینا بیات (زیست فناوری گرایش کشت بافت گیاهی)

فاطمه لروند (عکاسی ماکروبیوفتوگرافی)

فاطمه زمانیان (گیاهان دارویی)

سحر مومیوند (بسته بندی گیاهان دارویی)

فاطمه رجایی (مقاله علمی پژوهشی ترویجی در زمینه انرژی های نوین)

سنا رجبی مجد (ادبیات)

محیا سهیلی (داستان کوتاه)

غزل صالحی (مقاله علمی با عنوان همه چیز درباره گیاه رُزماری)

علیرضا خلوصی (ساخت بازی های رایانه ای در محیط اسکرچ)

میرمحمدزندی- علیرضا احمدی فر (کدنویسی)

نگار مالمیر (معرفی دستگاه سیستم لایه نشانی در خلا)

محمدصالح نظری (ساخت دستگاه مراقب خواب کودک)

محمدرضا خدابنده لو – یونس زرینی –محمدطاها شیرزادی
(ایجاد کانال انجمن علمی نجوم در سامانه شاد)

ماهد سادات موسوی

(ادبیات وعلوم انسانی-بخش مقایسه اثارباستانی ایران وجهان)

فاطمه الماسی (مهارت خواندن در شعر)

علی کیانی (انرژی نوین آبی خاکی خورشیدی)

امیرمحمدزندی- علیرضا احمدی فر (فیلم و انیمیشن نانو)